Röinge GolvVärme AB
Startsida  Systemtänkande Arbetsmetoder Referenser Kontakta Oss

Systemtänkande

Optiheat

Grundförutsättningar:

Ett hus är som en människa, vissa hus är varma i sig själva med bra isolering osv. och andra kan vara kalla oftast är det beroende på ålder isolering mm därför besöker vi huset innan vi lämnar pris och åtgärder som behövs göras.

Golvvärme kontra varma golv:


När man tänker på golvvärme förknippar man detta med varma golv, men det finns en skillnad i funktionen för golvvärme är att värma en yta till en behaglig lufttemperatur, varma golv syftar i första hand till känslan när man ex går ur duschen och känner värmen under fötterna.

Lågtemperatursystem:

Optiheatsystemet skiljer sig från övriga golvvärmesystem då det är ett lågtemperatursystem och med högt flöde och vi behöver inte så höga temperaturer i systemet ex vill du ha 20 grader i rummet kör vi i normalfallet ut 21 -23 grader med en hög hastighet dessutom använder vi en termostat som reagerar på 0,2 grader och detta gör i sin tur att du får en jämnare temperatur i huset. Vi reglerar alltid vår temperatur inomhus för vi anser att det är du som bestämmer vilken temperatur Du vill ha, därför bryr vi oss inte om utomhustemperaturen. Det här tänkandet gör att vi får en mycket låg energiförbrukning på Din byggnad tillsammans med en värmepump vad sägs om 2 500 Kwh/år i en villa på 275 Kvm!?

Rumsreglering:

Vi rumsreglerar inte i normalfallet utan letar upp den ” kallaste” delen i huset och reglerar utifrån denna, observera att vi har endast en reglering i huset. Önskar Du reglera i olika rum kan vi givetvis göra detta.
Varför en reglering? Vi ser på ditt hus som en zon där vi jobbar med omfördelning d.v.s. alla slingor går till samma fördelare, vad är då vinsten med detta? Varje hus har partier som är varmare och kallare genom omfördelning kan vi ”flytta” värmen och få en jämnare temperatur i hela huset, denna princip gör att vi utnyttjar det som är gratis i huset och kan på detta sätt fördröja start av värmekälla ytterligare förklaring till detta kan du läsa om på länken till Optiheats hemsida.

Värmekällor till golvvärmen:


Vi är inte beroende av vilken typ av värmekälla Du har eller skaffar till Ditt hus. Det går bra med fjärrvärme, olja-vedpanna, gas, värmepump osv.

Bygghöjd:


Optihetsystemet fordrar inte mer än 13-15 mm i bygghöjd vilket lämpar sig ypperligt för en renovering till vattenburet system.

Gör det själv:


Vi kan också leverera ett gör det själv paket när Du skall lägga golvet på träbjälklag. Detta system kallas för gipsmetoden och redovisas under fliken läggningsmetoder. I detta paket köper Du allt material och lägger det själv, vi hjälper till vid uppstarten det ingår i priset.